Tehnička opremljenost

Univerzalni strug

Raspon šiljaka:

1.500 mm

Maksimalni prečnik obradka:

Ø 500 mm

Univerzalna glodalica

Dimenzije radnog stola:

700 x 400 mm

Hod alata po vertikali:

400 mm

Hidraulična kombinovana mašina za rezanje i deformisanje

  • Sječenje čeličnih traka, firkanta i okruglih profila,
  • Sječenje L profila,
  • Probijanje i prosjecanje,
  • Hidraulički klip za obradu metala deformisanjem od 10 t

Mosni kran

Raspon kranskih staza:

18.000 mm

Nosivost krana:

5 t

Hidraulična apkant presa

Nominalna sila:

400 t

Radna dužina:

4.000 mm

Hidraulični valjci za savijanje lima

Debljina lima:

20 mm

Radna dužina:

3.000 mm

Koordinatna CNC mašina za sječenje limova plazmom

Tip mašine: CNC upravljačka jedinica za koordinatno vođenje

Dimenzije stola: 1.500 x 3.000 mm

Opseg debljina lima: od 3 do 50 mm

Hidraulične makaze

Radna dužina makaza:

4.000 mm

Opseg debljina lima:

od 3 do 16 mm

Mašina za savijanje cijevi

Tip mašine: CNC upravljačka jedinica savijanje cijevi u tri ravni

Opseg cijevi:

od 21,3 do 88,9 mm

Hidraulične makaze

Radna dužina makaza:

4.000 mm

Opseg debljina lima:

od 3 do 16 mm