Reference i projekti

home_energy_forbusiness4

Mi stvaramo proizvode

home_energy_forbusiness5

Imamo konkretna rješenja

home_energy_forbusiness3

Primjenjujemo savremene tehnologije

home_energy_forbusiness2

Za realizaciju projekata posjedujemo stručni tim

home_energy_forbusiness1

Otvoreni smo za sva pitanja i sugestije

 

NAJZNAČAJNIJI REALIZOVANI PROJEKTI:

 • Rezervoari procesne vode - Odsumporavanje TE Ugljevik

 • Platforme na dimnjacima - GIKIL-  koksara Lukavac

 • Ruke tareta - Arcelor Mittal Zenica

 • Gazišta - Arcelor Mittal Zenica

 • Linijski predgrijači - Arcelor Mittal Zenica

 • Predgrijači - Alumina Zvornik

 • Kanali dimovodnih gasova SSL - Sisecam Soda Lukavac

 • Izrada platformi - Arcellor Mittal Zenica

 • Izrada posude solvent - Rafinerija Modriča

 • Pjeskarenje i farbanje stubova za rasvjetu - Opština Lopare

 • Izrada, popravka i adaptacija kontejnera

 • Izrada platformi i ograda – Springer, Austrija

 • Izrada dimnog kanala Ø3225 mm - Mittal Zenica

 • Predfabrikacija opreme

 • Izrada cijevnog sistema kotla – kantonalna bolnica Zenica